TA Studio - BASIC (4)

Navodila ua uporabo spletne in mobilne aplikacije TA Studio, verzija BASIC